Chléb za břichem nechodí.Ruské přísloví
Přátelská láska lepší kamenných zdí.Ruské přísloví
Nezvaný host je horší než Tatar.Ruské přísloví
Modlete se k bohu, ale veslujte ke břehu.Ruské přísloví
Nedůvěra osekává strom lásky.Ruské přísloví
Láska je jako tvé vlastní peníze, které musíš rozdat, aby ses mohl cítit bohat.Ruské přísloví
Nejsou rodiče ti, kdo rodili, nýbrž ti, kdo krmili a dobru naučili.Ruské přísloví
Bez práce ani rybu z rybníka nevylovíš.Ruské přísloví
Jeden starý přítel je lepší než dva noví.Ruské přísloví
Hodili ti kůstku: anebo ji hlodej, anebo ji schovej.Ruské přísloví
Prostý, jako dveře bez kliky.Ruské přísloví
Dnes i řiť v jíše, a zítra není čím huby potříti.Ruské přísloví
Když se přátelíš s vlkem, měj sekyru po ruce.Ruské přísloví
Drbej se, dokud žiješ, až umřeš, nic tě nebude svrbět.Ruské přísloví
Kdo mi dává, učí mě dávat.Ruské přísloví
Nech vše jíti svým chodem, neunáhli se slovem.Ruské přísloví
Na pěkný kvítek i včela letí.Ruské přísloví
Bůh miluje spravedlivého a soudce pletkáře.Ruské přísloví