Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti.Šalamounovo přísloví
Pravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež.Šalamounovo přísloví
Krotké srdce dodává tělu na životě, závist je ale jako kostižer.Šalamounovo přísloví
Zeptáš-li se, stydíš se za svou nevědomost teď, nezeptáš-li se, stydíš se celý život. Japonské přísloví
Lépe jest v samotě býti, nežli spolek se zlými míti.České přísloví
Lidé jsou všude stejní, jen zvyky se liší jeden od druhého.Japonské přísloví
Svět chce být obelháván, tak je obelháván.Upírské přísloví
Kdo je příliš mazaný nežije dlouho.Perské přísloví
Ten, kdo nosí kalhoty, je v životě volný jak pták.Francouzské přísloví
Zeptejte se mě, co je ta nejlepší věc na světě a já odpovím: jsou to lidé, jsou to lidé, jsou to lidé!Maorské přísloví
Naslouchej, pozoruj a mlč, chceš-li v klidu žíti.Latinské přísloví
Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit.Japonské přísloví
Malá dávka alkoholu neškodí v jakémkoliv množství.Vtipné přísloví
Život je pro chudáka dlouhý, pro šťastného krátký.Latinské přísloví
Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá násilí.Šalamounovo přísloví
Lidský život je stejně křehký jako květina, která kvete jen chvíli.Japonské přísloví
Trnitá a zrádná je cesta zvráceného, komu je život drahý, drží se daleko.Šalamounovo přísloví
Paměť je nejpotřebnějším statkem života.Latinské přísloví