Pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena.Latinské přísloví
Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.Šalamounovo přísloví
Kdo má moc ten má pravdu.Nepálské přísloví
Nechť se málo věří člověku, který moc mluví.Latinské přísloví
Věř jenom polovině toho, co slyšíš!Japonské přísloví
Věřit všemu je stejná chyba, jako nevěřit ničemu.Latinské přísloví
Ze lži se pravda stát nemůže.Latinské přísloví
Autorita, nikoliv pravda, dělá zákon.
(Autoritas, non veritas facit legem)Latinské přísloví
Pravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež.Šalamounovo přísloví
Ve víně je pravda.Latinské přísloví
Pravda lež nikdy nedohoní.Americké přísloví
Od dětí a šílenců uslyšíte pravdu.Švédské přísloví
Vyřknutá pravda rodí nenávist
(Veritas odium parit).Latinské přísloví
Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.České přísloví
Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník podvádí.Šalamounovo přísloví
Lež má krátké nohy a pravda ještě kratší.Vtipné přísloví
Vždy mluv pravdu - a pak rychle utíkej.Vtipné přísloví
Pravda se platí ranami.Německé přísloví