Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.Šalamounovo přísloví
Zlomená ruka může fungovat, ale zlomené srdce nikoliv.Afghánské přísloví
Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí.Šalamounovo přísloví
Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje.Latinské přísloví
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího.Biblické přísloví
Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.Španělské přísloví
Kohout je zamilovaný pokaždé, když vidí slepici.Africké přísloví
Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.Biblické přísloví
Láska se dopouští i nejhoršího beztrestně.Arabské přísloví
Žena se má vdát spíše za toho, kdo ji miluje, než za toho, koho miluje ona.Arabské přísloví
Přátelství a láska velkého počtu nemilují.Polské přísloví
Láska hory přenáší.České přísloví
Láska prochází žaludkem.České přísloví
Láska je jednooká, nenávist slepá.Dánské přísloví
Láska je oštěp, jímž můžeme mnohokrát hodit, ale jen jednou zasáhnout.Indiánské přísloví
Bez lásky není života.Rómské přísloví
Kdo z čistého srdce miluje, kdo má ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele.Šalamounovo přísloví
Přátelská láska lepší kamenných zdí.Ruské přísloví