Dobré jméno je lepší než bohatství.Francouzské přísloví
Ten, kdo nosí kalhoty, je v životě volný jak pták.Francouzské přísloví
Kůň, který táhne, bývá bit.Francouzské přísloví
Ten, kdo není schopen vyjádřit se srozumitelně, nestojí za to, aby se jeho slovům věřilo.Francouzské přísloví
Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku.Francouzské přísloví
Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov.Francouzské přísloví
Výhodou stáří je, že už netoužíme po věcech, které jsme si v mládí nemohli dopřát.Francouzské přísloví
Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá.Francouzské přísloví
Láska způsobuje, že míjí čas. Čas způsobuje že mizí láska.Francouzské přísloví
Láska dělá moudré lidi hloupějšími a hloupé moudřejšími.Francouzské přísloví
Rána jazykem horší jest než rána kopím.Francouzské přísloví
Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek.Francouzské přísloví
Hlad je nejlepší koření.Francouzské přísloví
Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.Francouzské přísloví
Růže přicházejí po trnech.Francouzské přísloví
Nepokoušej se utopit smutek v alkoholu, umí plavat.Francouzské přísloví
Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet.Francouzské přísloví
Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce.Francouzské přísloví