Hlad je nejlepší koření.Francouzské přísloví
Dobré jméno je lepší než bohatství.Francouzské přísloví
Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku.Francouzské přísloví
Výhodou stáří je, že už netoužíme po věcech, které jsme si v mládí nemohli dopřát.Francouzské přísloví
Ten, kdo nosí kalhoty, je v životě volný jak pták.Francouzské přísloví
Rána jazykem horší jest než rána kopím.Francouzské přísloví
Sundejte darebáka ze šibenice a on vás tam pověsí.Francouzské přísloví
Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek.Francouzské přísloví
Růže přicházejí po trnech.Francouzské přísloví
Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi rád.Francouzské přísloví
Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva bude už kdy píchat.Francouzské přísloví
Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce.Francouzské přísloví
Ten kdo se žení z čisté lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky.Francouzské přísloví
Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.Francouzské přísloví
Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet.Francouzské přísloví
Dobrosrdečný člověk nemůže hrát šachy.Francouzské přísloví
Láska dělá moudré lidi hloupějšími a hloupé moudřejšími.Francouzské přísloví
Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov.Francouzské přísloví