Tři dny děti netrestej - vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.Čínské přísloví
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.Čínské přísloví
Jeden obraz vydá za tisíc slov.Čínské přísloví
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.Čínské přísloví
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.Čínské přísloví
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.Čínské přísloví
Koně prověří dlouhá cesta.Čínské přísloví
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.Čínské přísloví
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a neučiníte toho - ztrácíte bratra.Čínské přísloví
Porážka je matkou úspěchu.Čínské přísloví
Oheň do papíru nezabalíš.Čínské přísloví
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.Čínské přísloví
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.Čínské přísloví
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.Čínské přísloví
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.Čínské přísloví
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.Čínské přísloví
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.Čínské přísloví
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.Čínské přísloví