Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.Čínské přísloví
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.Čínské přísloví
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.Čínské přísloví
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.Čínské přísloví
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.Čínské přísloví
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.Čínské přísloví
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.Čínské přísloví
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď.Čínské přísloví
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.Čínské přísloví
Miluješ-li mne, pak miluj i vrány na mé střeše.Čínské přísloví
Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem.Čínské přísloví
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.Čínské přísloví
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.Čínské přísloví
Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.Čínské přísloví
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.Čínské přísloví
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.Čínské přísloví
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.Čínské přísloví
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.Čínské přísloví