Příteli k pomoci třeba o půlnoci.České přísloví
Nemluv o provaze v oběšencově domě.České přísloví
Pýcha předchází pád.České přísloví
Sdělení neštěstí je poloviční neštěstí.České přísloví
Košile bližší než kabát.České přísloví
Jaký pán takový pes.České přísloví
Lépe jest v samotě býti, nežli spolek se zlými míti.České přísloví
I zdi mají uši.České přísloví
Lepší dobře se oběsit, než zle oženit.České přísloví
Chceš-li vědět, jaká bude tvá budoucí žena, podívej se na její maminku.České přísloví
Koho Bůh miluje, toho také křížem navštěvuje.České přísloví
Nechval dne před večerem.České přísloví
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.České přísloví
Sejde z očí, sejde z mysli.České přísloví
S jídlem roste chuť.České přísloví
Zlá huba na šíji neuvízne.České přísloví
Když dva dělají totéž, není to totéž.České přísloví
Až opadá listí z dubu.České přísloví