Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik.
Přísloví 12,19Biblické přísloví
Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.Biblické přísloví
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí.Biblické přísloví
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího.Biblické přísloví
Oblaka s větrem, ale bez deště, to je muž, který klame slibováním darů.Biblické přísloví
Když se moudrý soudí s pošetilcem, ten se rozčiluje a posmívá bez ustání.Biblické přísloví
Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.Biblické přísloví
Zápona zlatá na pysku svině jest žena pěkná bez rozumu.Biblické přísloví
Počet hlupáků je nekonečný.Biblické přísloví
Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná.Biblické přísloví
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory.Biblické přísloví
Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, cizinec a ne tvoje rty. Biblické přísloví
Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí.Biblické přísloví
Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.Biblické přísloví
Jako vykotlaný zub a kulhavá noha je spoléhat se na věrolomného v den soužení.
(Přísloví 25,19)Biblické přísloví
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.Biblické přísloví
Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem, kdežto kdo následuje povaleče, nasytí se chudobou.Biblické přísloví
Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí.Biblické přísloví