Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.Biblické přísloví
Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešný obojetník, byť bohatý.Biblické přísloví
Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.Biblické přísloví
Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory.Biblické přísloví
Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí.Biblické přísloví
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí.Biblické přísloví
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.Biblické přísloví
Zápona zlatá na pysku svině jest žena pěkná bez rozumu.Biblické přísloví
Jako vykotlaný zub a kulhavá noha je spoléhat se na věrolomného v den soužení.
(Přísloví 25,19)Biblické přísloví
Chudý muž, který utiskuje nuzné, je jako déšť, který odplavuje půdu a nedává chléb.Biblické přísloví
Když se moudrý soudí s pošetilcem, ten se rozčiluje a posmívá bez ustání.Biblické přísloví
Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího.Biblické přísloví
Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.Biblické přísloví
Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo.
(Přísloví 25,11)Biblické přísloví
Někdo tlachá, jakoby probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí.
(Přísloví 12,18)Biblické přísloví
Na koně bič, na osla uzdu, na hřbet hlupáků hůl.Biblické přísloví
Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná.Biblické přísloví
Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, cizinec a ne tvoje rty. Biblické přísloví